Home Rainbow Six Rainbow Six (English) Recruitment Recruitment (PC)
On August 26 the forum will be fully closed. Read more details in this thread.

Letar efter svenska R6 spelare (Looking for swedish players)

Mikael925Mikael925 Member Posts: 1
edited February 2016 in Recruitment (PC)
Vi är två som letar ett svenskt lag, vi lira lätt 6 timmar dagligen. vi är över 18. något som intresserad att starta ett lag? adda mig på uplay Opfor-Mikael925.
Sign In or Register to comment.